Har gått og trippet og hatt lyst til å legge spor for Misty, og har sett etter skogholt og andre bra sporplasser hver gang jeg har kjørt fram og tilbake på jobb. Har funnet noen lovende plasser som nok må sjekkes ut.
Men i kveld tok iveren overhånd, og jeg bestemte meg for å legge et kort spor ute på marka vår. Har en del av marka der vi sjelden går med Misty når vi er ute og lufte, og som ligger greit til for spor med den sørøstlige vinden som rår nå. Tok en rask rekognosering og vindsjekk først. Litt mye vind, men det fikk briste eller bære.
Gikk i garasjen og hentet en skistav for å markere sporstart, og hadde blåballen og godbiter med i lomma. Satte ned staven og tok ett skritt fram, lagde god fertgrop, og begynte å gå, med korte skritt, og i rolig tempo. Gikk ca 30-40 meter, med en liten, slak sving mot venstre omtrent midtveis. La ned ballen midt i sporet sammen med 5-6 godbiter. Fortsatte deretter i samme retning ca 10 steg før jeg gikk ut til høyre. (Burde nok ved ettertanke gått til venstre for å være helt sikker på at ikke fert drev tilbake inn mot sporet…)
Hadde bestemt meg for å gjøre mest mulig likt som på kurset for å hjelpe Misty mest mulig til å løse oppgaven. Begynte forberedelsene med å ta på “arbeidstøyet” og koble henne. Satte henne så i bilen i buret og lukket igjen mens jeg gikk og hentet lina og selen. Husket også på å ta med den andre blåballen i tilfelle hun gikk over enden. Hentet Misty, og hadde henne koblet uten sele mens vi gikk rundt huset den andre veien, slik at vi kom til sporstart med vinden i ryggen, og uten å være i nærheten av sporet. Satte meg ned med Misty ca 5 meter fra sporstart og tok på sele og line samt tok av kobbel.
Gikk så fram og anviste sporstart. Misty var mer opptatt av skistaven som hun aldri hadde sett før, men jeg fikk henne med nesa ned i fertgropa igjen uten å mase, og plutselig koblet hun inn. La i vei i rolig tempo, og avanserte ca 10 meter før hun gikk ut av sporet der jeg hadde begynt å svinge. Hun rotet rundt litt (vet ikke om jeg vil kalle det utredning akkurat), så jeg viste henne hvor jeg trodde sporet var (så ingenting i mørket), mens jeg tenkte på hvordan vi skulle komme ut av dette med æren i behold. Men Misty fikk nesa bakken igjen, og plutselig satte hun av gårde igjen, Merket at hun mente alvor denne gangen. Hun kom til sporslutten en halv meter til høyre, lurer på om jeg har vært litt bredbent når jeg la ned ballen ;-)
Men hun hev seg til venstre og ned, og der hørte jeg: piiip-pip-pipp…osv…
Ballen var funnet (godbitene rørte hun ikke, og jeg så ingen grunn til å lete etter dem). Heiv meg ned sammen med henne og lekte med ballen, skrøt og koste. Kjempe! Koplet henne og løste lina, og så bega vi oss tilbake til bilen. Lot henne ta med seg ballen inn i buret, og lekte litt med henne der også før jeg tok ballen tilbake. Låste henne inn i bilen og gikk tilbake for å hente skistaven og sporlina. Fikk ryddet opp, og henta så Misty fra bilen, og vi gikk inn.

Utstyr:
Bøttchersele og nylon sporline (inkludert hansker)

Sporet:
Oppholdsvær, god til mye sørøstlig vind. Grøn mark, ca 10cm høyt gress. Ferskt spor, ca 15 minutter. Sporlengde 30-40 meter.
Oppgaven løst!