Fant disse artiklene på Bretonklubbens hjemmesider, og legger linker her som huskelapp. Ikke noe nytt og revolusjonerende, men strukturert og bra skrevet.

Ny valp i huset? 

Ny valp i huset. Del 2 - Innlæringsperioden 3 til 6 måneder.  “SITT “

Ny valp i huset. Del 3 - Innkalling – lineføring