Ragnhild og jeg har blitt enige om et strengere fóringsregime, der vi gir fóret tørt, og kun lar det stå framme i 15-20 minutter før vi tar det vekk. Det som ikke er spist da tar vi med i neste rasjon, slik at hun tilbys muligheten for å spise det da. Det er flere grunner til dette:

* Hun må venne seg til å spise når hun tilbys mat

* Hun trenger å bryne tennene på det tørre fóret, kan kanskje hjelpe litt på tannkløe etc..

* Er urasjonelt og lukter litt med oppbløtt fór som blir stående.

Nå har vi jo fulgt med på vekta hver uke, så vi vil selvfølgelig passe på, og vil prøve å notere ned hva hun spiser slik at vi kan sammenligne med anbefalt mengde i tabellen, og ellers at ikke tilveksten stopper opp.