Jeg hadde gjort en feil med skaleringen på to av bildegalleriene, det fra Brusand 5. april og det fra Wiig 29. mars. Jeg har nå kjørt dem gjennom PaintShop Pro på nytt, så nå skal de være bedre. Script’et jeg bruker nå i PSP finnes i en egen post..