Ut av boksen har jeg hatt problemer med manglende lyd når jeg har installert ubuntu-baserte linux-distro’er på de HP laptop’ene jeg har vært borti.
Løsningen har vært å editere /etc/modprobe.d/alsa-base.conf :


sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

Legg til disse linjene:


options snd slots=snd-hda-intel
options snd-hda-intel model=hp-m4
alias snd-card-0 snd-hda-intel

Dette har hjulpet i mine tilfeller, på forskjellige HP laptops, både pavillion dv-7/dv-5 og mobile workstations.