Da er Misty og jeg i gang med Elite-programmet. Mye er jo likt som i LP3, eller bygger i alle fall på det. Men det er jo viktig å kunne øvelsene, og da er det greit å få dem ned på “papiret”. Øvelsene kan som i klasse 3 totalt gi 320 poeng:

Øvelse 1: Felles sitt 2 minutter med skjult fører (K: 3 Poeng: 30)
Kommando: Ord for ”sitt” og ”bli”.

Øvelse 2: Fellesdekk 4 minutter med skjult fører (K: 2 Poeng: 20)
Kommando: Ord for ”dekk”, ”bli” og ”utgangsstilling”.

Øvelse 3: Fri ved foten (K: 3 Poeng: 30)
Kommando: Ord for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Øvelse 4: Stå, Sitt og Dekk under marsj (K: 3 Poeng: 30)
Kommando: Ord for ”på plass”, “stå”, ”sitt” og “dekk”.
Mannekengen/lynet/z-en. Fvf og momenter på dommers kommando. Markørene ca 0,5m til venstre for hunden.

Øvelse 5: Innkalling fra dekk, med stå og dekk (K: 4 Poeng: 40)
Kommando: Ord for ”dekk”, ”bli liggende” ”på plass”. Ord eller tegn for “stå” og “dekk” på avstand
Utg.stilling – neddekk – gå fra ca 20m – kalle inn – kommandere dekk før halveis – kalle inn til utg.stilling

Øvelse 6: Fremadsending med dekk og på plass (ruta) (K: 4 Poeng: 40)
Kommando: Ord for “fremad”, “stå”, “dekk” og “på plass”. Ord og/eller tegn for dirigering.
Utg.stilling – sende til kon ca 10m – sende i ruta ca 25m (evt. dirigere) – Dekk (i ruta) – førermarsj forbi ruta – innkalling (skrå bakfra) Fvf – Holdt

Øvelse 7: Apportering med dirigering (K: 3 Poeng: 30)
Kommando: Ord for ”fremad”, “stå” “apport” og ”avlever”. Ord og/eller tegn for dirigering.
Utg.stilling – Sende til kon ca 10m – dirigere til apport ca 20m – utg.stilling – holde – avlevere på kommando

Øvelse 8: Apportering av metallgjenstand over hinder (K: 3 Poeng: 30)
Kommando: Ord for ”bli”, “hopp” og/eller ”apport” og ”avlever”.
Utg.stilling ca 3m fra hinder – kaste metallapport over hinder10m – apport – utg.stilling – holde – avlevere på kommando

Øvelse 9: Neseprøve (luktdiskrimering) (K: 3 Poeng: 30)
Kommando: Ord for ”søk apport” og ”avlever”.
Utg.stilling mot pinnene – avlevere pinne – fører helt om – pinner legges ut ca 10m – fører helt om – søk apport – utg.stilling – holde – avlevere på kommando

Øvelse 10: Kontroll over hunden på avstand (K: 4 Poeng: 40)
Kommando: Ord for ”dekk”, ”bli” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller tegn for ”stå”, ”sitt” og ”dekk” på avstand.
Utg.stilling – ligg og bli – gå fra ca 15m – sitt/ligg/stå 6 ganger, holde ca 3 sek – gå 2 skritt bak – inntil – utg.stilling